Formand
Dorthe Kjærgaard

Næstformand

Peter Christensen

Kirkeværge I Tornby
Karen Djernes Thomsen
Gl. Skolevej 20, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 2339 4605
E-mail: karendjernesthomsen@gmail.com

Kirkeværge i Vidstrup

Endnu ikke besat

Sognegårdsansvarlig
Anna-Mette Skovgaard Pedersen

Kontaktperson 

Iver Gaarden

Kasserer
Birthe Jensen
Gl. Hirtshalsvej 49, Vidstrup
9850 Hirtshals
Tlf. 98992227
E-mail: sophies123@live.dk

Sekretær og PR-ansvarlig
Carol-Ann Kiel

Præst
Sara Dommerby Toft
St. Kirkestræde 15
9800 Hjørring
Tlf. 51670666
E-mail: sdt@km.dk

Aktivitetsudvalg
Sara Dommerby Toft, sognepræst

sdt@km.dk / 51670666