Formand
Henrik Holst Hegelund,
Bøjen 4, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 6053 0022
E-mail: Henrik.Hegelund@skolekom.dk

Kirkeværge I Tornby
Karen Djernes Thomsen
Gl. Skolevej 20, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 2339 4605
E-mail: karendjernesthomsen@gmail.com

Kirkeværge i Vidstrup
Anne-Kristine Nielsen
Vidstrup Parallelvej 1, Vidstrup
9800 Hjørring
Tlf. 6073 8055
E-mail: parallelvej@nielsen.mail.dk

Sognegårdsansvarlig
Lene Olesen
Købstedvej 34, Tornby
9850 Hirtshals
Tlf. 2287 0013
Email: jens.olesen@mail.tele.dk

Kontaktperson
Jørgen Clasen
Vidstrup Parallelvej 21, Vidstrup
9800 Hjørring
Tlf. 2541 4644
E-mail: clasen2009@hotmail.com

Kasserer
Birthe Jensen
Gl. Hirtshalsvej 49, Vidstrup
9850 Hirtshals
Tlf. 98992227
E-mail: sophies123@live.dk

Sekretær og PR-ansvarlig
Alfred Jokumsen
Bjergfyrvej 37, Tornby
9800 Hjørring
Tlf. 2136 2785
E-mail: ajo@aqua.dtu.dk

Præst
Sara Dommerby Toft
St. Kirkestræde 15
9800 Hjørring
Tlf. 51670666
E-mail: sdt@km.dk

Aktivitetsudvalg
Sara Dommerby Toft, sognepræst

sdt@km.dk / 51670666